Skeid - Nest Sotra

Arrangementsinformasjon

Skeid tar imot Nest Sotra til vårsesongens siste hjemmekamp. Kom på Intility og støtt Skeidgutta til tre poeng!

fotball
skeid
obosligaen2019
nestsotra
nest

Restriksjoner

Berusede personer nektes adgang og bortvises fra arenaområdet
Publikum må være forberedt på grundig personlig visitasjon
Billetter refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt
Billetten kan ikke omsettes til over pålydende

Ansvarsfraskrivelse

Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avvikling av arrangementene