page view image

Skeid - KFUM OBOS

Arrangementsinformasjon
event image

Skeid er Oslos kuleste fotballklubb. Mener vi da. Kom og se oss slå hvem nå enn det er vi spiller mot denne gangen.

fotball
skeid

Restriksjoner

Berusede personer nektes adgang og bortvises fra arenaområdet
Publikum må være forberedt på grundig personlig visitasjon
Billetter refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt
Billetten kan ikke omsettes til over pålydende
Som gjest må du akseptere Skeids stadionreglement. Info på Skeid.no eller på plakat ved inngangene.

Ansvarsfraskrivelse

Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avvikling av arrangementene