Skeid - KFUM

Arrangementsinformasjon

Skeid møter KFUM Oslo i 11. serierunde i Obosligaen

skeid
obosligaen
obosligaen2019

Restriksjoner

Berusede personer nektes adgang og bortvises fra arenaområdet
Publikum må være forberedt på grundig personlig visitasjon
Billetter refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt
Billetten kan ikke omsettes til over pålydende

Ansvarsfraskrivelse

Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avvikling av arrangementene