page view image

Skeid 2 - Stabæk 2

Arrangementsinformasjon
event image

Skeid 2 er Oslos kuleste 2-lag.

fotball
skeid

Restriksjoner

Berusede personer nektes adgang og bortvises fra arenaområdet
Publikum må være forberedt på grundig personlig visitasjon
Billetter refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt
Billetten kan ikke omsettes til over pålydende
Som gjest må du akseptere Skeids stadionreglement. Info på Skeid.no eller på plakat ved inngangene.

Ansvarsfraskrivelse

Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avvikling av arrangementene